19:57 18/08/2022

"Cứu" cổ phiếu sắp bị đình chỉ, FLC đã ký được hợp đồng với kiểm toán

Hà Anh

Ngày 21/7/2022, sau gần 4 tháng gấp rút và nỗ lực tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới, Tập đoàn FLC đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cùa Tập đoàn FLC...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) cho biết đã nhận được Công văn số 1408/SGDHCM-NY đề ngày 16/8/2022 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) về khả năng đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC.

Như VnEconomy đã thông tin, HOSE đã có công văn gửi FLC yêu cầu tập đoàn này có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 về HOSE trước ngày 19/8.

Do đó, nhằm khắc phục tình trạng trên, FLC đã có văn bản giải trình với HOSE về lộ trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Cụ thể: Ngày 21/7/2022, sau gần 4 tháng gấp rút và nỗ lực tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới, Tập đoàn FLC đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cùa Tập đoàn FLC.

Sau gần 1 tháng tích cực triển khai thực hiện, việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã thống nhất với đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh vụ việc cá nhân của cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan liên quan, việc kiểm toán các báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết cần được thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng nhàm đảm bảo tính chính xác, toàn diện, minh bạch.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ kiểm toán cáo báo cáo tài chính năm 2021, nỗ lực hạn chế thiệt hại, tổn thất phát sinh cho doanh nghiệp và các cổ đông, ngày 15/8/2022, Tập đoàn FLC đã có Công văn số 460/TLC-BKT tới Bộ Tài Chính và ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị các cơ quan quàn lý nhà nước hướng dẫn hỗ trợ Tập đoàn FLC giải quvết vướng mắc, khó khăn trong việc kiểm toán các báo cáo tài chính.

Trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn FLC, Bộ Tài Chính đã giao ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn doanh nghiệp niêm yết thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

"Tập đoàn kỳ vọng với sự hỗ trợ, quan tâm kịp thời của các cơ quan quản lý nhà nước cùng sự hợp tác, phối hợp đẩy nhanh tiến độ kiểm toán của Công ty TNHFI Kiểm toán An Việt, Tập đoàn FLC có thể phát hành và công bố thông tin các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 dự kiến trong tháng 9/2022", FLC cho biết.

Ngay sau khi các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty phát hành, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triển khai thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022 theo đúng trình tự triệu tập họp áp dụng đối với công ty đại chúng theo quv định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự kiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cùa Tập đoàn FLC sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 cùa Tập đoàn FLC đàm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết. Trên cơ sở quvết dịnh cùa Đại hội dồng cồ đòng thường niên năm 2022. Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và dự kiến phát hành, công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét vào tháng 12/2022.

Cùng ngày, FLC công bố bầu ông Doãn Hữu Đoàn (1982) - thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty, kể từ ngày 17/8/2022.

Trên thị trường, sau thông báo của HOSE thì cổ phiếu FLC đã ghi nhận 2 phiên giảm sàn liên tiếp, xuống còn 4.950 đồng/CP.

"Cứu" cổ phiếu sắp bị đình chỉ, FLC đã ký được hợp đồng với kiểm toán  - Ảnh 1