09:04 29/04/2022

Đã chi hơn 1.900 tỷ đồng hỗ trợ chế độ ốm đau cho người mắc Covid-19

Phúc Minh

4 tháng đầu năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho 1.453.718 lượt người hưởng do mắc Covid-19 với số tiền trên 1.900 tỷ đồng. Mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc Covid-19 là hơn 1,5 triệu đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 28/4 thông tin, trong tháng 4/2022 (ước đến ngày 27/4), toàn Ngành đã giải quyết chế độ ốm đau cho 805.706 lượt người hưởng do mắc Covid-19 với số tiền gần 957 tỷ đồng.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022 đã giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho 1.453.718 lượt người hưởng do mắc Covid-19 với số tiền trên 1.900 tỷ đồng. Mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc Covid-19 là hơn 1,5 triệu đồng; thời gian hưởng bình quân là 8,5 ngày.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp nhận các hồ sơ giấy tờ để giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid-19 theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.

Về giải quyết vướng mắc trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19 điều trị tại nhà, ngày 2/3/2022, Bộ Y tế đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 279/TTr-BYT về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19 và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có công văn, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về nguồn kinh phí, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận giải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi đối với người lao động bị mắc Covid-19 có đủ hồ sơ theo quy định.

Trong thời gian tới, khi cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới về hồ sơ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức ngay việc tiếp nhận và giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động theo quy định mới này.

Về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết quý 1/2022, đã có trên 16,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 32,47% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,77% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 16,09% so với cùng kỳ năm 2021).

Có trên 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 26,57% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,05% so với cùng kỳ năm 2021; trên 85,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 87,44% dân số.

Trong quý 1/2022, toàn Ngành đã giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho trên 2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021; trên 308.000 lượt người hưởng chế độ thai sản; gần 199.000 lượt người hưởng mới các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; gần 27,8 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…