16:40 30/05/2012

Đầu tư thua lỗ, Tập đoàn Sông Đà xin Bộ Xây dựng “ứng cứu”

Trang Anh

Không có khả năng chi trả các khoản nợ của nhà máy xi măng Hạ Long, Tập đoàn Sông Đà đã tìm sự giúp đỡ từ bộ chủ quản

Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị cho phép Tập đoàn Sông Đà vay từ quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài của Bộ Tài chính để trả nợ cho các khoản vay đầu tư vào xi măng.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Sông Đà ngày 23/4 vừa qua, về việc cho tập đoàn vay từ quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài Bộ Tài chính để trả nợ cho dự án nhà máy xi măng Hạ Long, do Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long làm chủ đầu tư, trong đó Tập đoàn Sông Đà là cổ đông lớn nhất (59%).

Dự án này có công suất thiết kế 2,07 triệu tấn xi măng PCB 40/năm; tổng mức đầu tư: 6.468,5 tỷ đồng. Dự án được bàn giao và đi vào sản xuất kinh doanh từ 02/02/2010, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long là 982 tỷ đồng.

Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, công ty gặp nhiều khó khăn về sản xuất, tiêu thụ, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng mạnh, dư nợ vay vốn để đầu tư, sản xuất và trả nợ vay của công ty rất lớn (trung bình là 7.000 tỷ đồng/năm), lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao (từ 20 - 27%/năm), trong khi giá bán tăng không đủ bù chi phí dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2011 lỗ: 581,268 tỷ đồng; năm 2012 lỗ kế hoạch: 495,976 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo kế hoạch trả nợ nước ngoài năm 2012 thì Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long phải trả các khoản vay nước ngoài do Bộ Tài chính đứng ra bảo lãnh, gồm: Ngân hàng Natixis (Pháp) kỳ ngày 22/6/2012: 7,849 triệu EUR (bao gồm: nợ gốc 5,914 triệu EUR, lãi vay 1,934 triệu EUR) tương đương 220 tỷ đồng (tỷ giá tạm tính 28.000 đồng/ EUR); kỳ ngày 22/12/2012: 7,740 triệu EUR (bao gồm: nợ gốc 5,914 triệu EUR, lãi vay 1,825 triệu EUR) tương đương 217 tỷ đồng (tỷ giá tạm tính 28.000 đồng/EUR);

Ngoài ra, công ty còn phải trả nợ cho Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB) kỳ ngày 15/3/2012: 1,032 triệu EUR (bao gồm: nợ gốc 0,824 triệu EUR, lãi vay + phí 0,208 triệu EUR) tương đương 28,502 tỷ đồng, Tập đoàn Sông Đà đã cân đối nguồn và trả nợ thay cho công ty; kỳ ngày 15/9/2012: 1,012 triệu EUR (bao gồm: nợ gốc 0,824 triệu EUR, lãi vay + phí 0,188 triệu EUR) tương đương 28,351 tỷ đồng (tỷ giá tạm tính 28.000 đồng/EUR).

Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của Sông Đà, tổng số tiền tập đoàn đã hỗ trợ trả nợ thay cho Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long tính đến ngày 31/3/2012 là 1.211,1 tỷ đồng, bao gồm: trả nợ Ngân hàng Natixis 40.974.646,45 EUR tương đương với 1.157 tỷ đồng (trả nợ cho 5 kỳ, kỳ đầu tiên ngày 22/12/2009 đến kỳ thứ 5 ngày 22/12/2011); trả nợ cho Ngân hàng NIB số tiền 1.890.936 EUR tương đương 53,1 tỷ đồng.

Hiện tại, giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu của tập đoàn lên đến hơn 10.000 tỷ đồng do các chủ đầu tư không có vốn để thanh toán, Tập đoàn đang phải cân đối để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn trả nên không thể tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long trong việc trả nợ khoản vay của các ngân hàng nước ngoài năm 2012, 2013.

Từ tình hình trên, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Tập đoàn Sông Đà vay từ quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài Bộ Tài chính để trả nợ Ngân hàng Natixis 3 kỳ gồm: kỳ ngày 22/6/2012, kỳ ngày 22/12/2012 và kỳ ngày 22/6/2013; Thời hạn vay vốn là 5 năm kể từ ngày nhận nợ, gốc và lãi vay được hoàn trả toàn bộ vào ngày đến hạn của khoản vay.