Goldman Sachs thu hồi tiền thưởng của các giám đốc cấp cao vì bê bối 1MDB

Goldman Sachs thu hồi tiền thưởng của các giám đốc cấp cao vì bê bối 1MDB

Phương Linh

Bên cạnh việc thu hồi tiền thưởng của các cựu giám đốc, Goldman Sachs cũng sẽ giảm tiền thưởng với các giám đốc đương nhiệm vì bê bối 1MDB...

Goldman Sachs thu hồi tiền thưởng của các giám đốc cấp cao vì bê bối 1MDB

Học online bùng nổ, startup gia sư trực tuyến Trung Quốc được định giá 15,5 tỷ USD

Phương Linh

Định giá của Yuanfudao tăng gấp đôi chỉ trong vòng nửa năm...