Khởi nghiệp trong “bão” Covid-19
Doanh nghiệp

Khởi nghiệp trong “bão” Covid-19

Khởi nghiệp trong đại dịch đòi hỏi một nỗ lực phi thường, bởi Covid - 19 đang tạo ra những khó khăn chưa từng có tiền lệ, đặc biệt với nữ phụ nữ thì thách thức sẽ còn lớn hơn. Tuy nhiên, 2 năm qua cũng có không ít nữ doanh nhân đã vượt khó để khởi nghiệp thành công...