Sở hữu hơn trăm tỷ "đô", vì sao Bill Gates chỉ cho mỗi người con 10 triệu USD?

Sở hữu hơn trăm tỷ "đô", vì sao Bill Gates chỉ cho mỗi người con 10 triệu USD?

Ngọc Trang

Bill Gates cho rằng "việc để lại tài sản cho con cái không tốt cho bất cứ ai. Thế hệ tương lai sẽ không có động lực làm việc chăm chỉ và đóng góp cho xã hội"...

Sở hữu hơn trăm tỷ "đô", vì sao Bill Gates chỉ cho mỗi người con 10 triệu USD?

ILO: Chưa đến 1/4 phụ nữ Việt Nam nắm giữ vị trí quản lý

Dương Thùy

Phụ nữ chiếm gần 1 nửa lực lượng lao động nhưng chỉ đảm nhận chưa đến 1/4 vị trí lãnh đạo, quản lý chung...