15:36 29/04/2021

Đi làm dịp 30/4 và 1/5, người lao động nhận lương thế nào?

Phúc Minh -

Trường hợp người lao động vẫn đi làm vào dịp 30/4 và 1/5 thì sẽ được tính là làm thêm giờ và hưởng lương làm thêm giờ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Điều 112 về nghỉ lễ, Tết của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày Chiến thắng 30/4 là 1 ngày; ngày Quốc tế lao động 1/5 cũng 1 ngày.

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2021, ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) năm nay rơi vào thứ sáu và thứ bảy, nên ngoài ngày nghỉ chính thức, người lao động được nghỉ bù 1 ngày nghỉ hằng tuần vào thứ hai.

Như vậy, dịp này người lao động được nghỉ từ thứ sáu ngày 30/4 đến hết  thứ hai ngày 3/5, tổng số ngày nghỉ là 4 ngày.

Tuy nhiên, tùy theo tính chất công việc hay yêu cầu của người sử dụng lao động mà nhiều người vẫn đi làm thì sẽ tính là làm thêm giờ và hưởng lương làm thêm giờ.

Căn cứ theo Điều 98 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Trong đó, vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Ngoài ra, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo thời gian làm việc thực tế, tiền lương làm thêm giờ, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Như vậy, cùng với việc được hưởng nguyên lương (100% tiền lương) của ngày nghỉ lễ, Tết, nếu đi làm dịp này, người lao động có thể nhận được tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Về tiền thưởng, Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Thực tế, tiền thưởng là không bắt buộc và sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định, phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Tuy nhiên, nếu hai bên đã thỏa thuận về thưởng dịp này trong hợp đồng lao động, hay ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế riêng của doanh nghiệp thì việc thưởng bắt buộc phải thực hiện.

Cũng từ năm 2021, ngoài thưởng bằng tiền, người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng tài sản hoặc bằng các hình thức khác, có thể sử dụng các sản phẩm của công ty, các chuyến du lịch… để thưởng cho người lao động.