22:27 09/12/2009

DIG, GMC và CSM công bố kết quả kinh doanh

N.Anh

DIG, GMC và CSM công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009 và dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2009

Một sản phẩm của Casumina.
Một sản phẩm của Casumina.
DIG, GMC và CSM công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009 và dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2009.

* Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố kết quả thực hiện 11 tháng năm 2009 với doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 7.860 đồng.

Theo DIG, dự kiến công ty sẽ đạt doanh thu 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 8.570 đồng.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) công bố tháng 11/2009, tổng doanh thu đạt 32,5 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 356,7 tỷ đồng - bằng 96,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận tháng 11/2009 ước đạt khoảng 2 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng ước đạt 40,6 tỷ đồng - bằng 123% kế hoạch năm (33 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, công ty dự kiến doanh thu sản xuất tháng 12/2009 ước đạt khoảng 2 triệu USD và doanh thu thực hiện khoảng 1,55 triệu USD - tương đương 27 tỷ đồng. Doanh thu cả năm 2009 ước đạt 383,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 12 ước đạt 1,5 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng ước đạt 42 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (mã CSM-HOSE) công bố ước doanh thu quý 4/2009 đạt 640 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 70 tỷ đồng. Công ty dự kiến hết năm 2009 doanh thu ước đạt 2.443,422 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 327,484 tỷ đồng, bằng 654,97% so với kế hoạch năm.