Đầu tư

TP.HCM: Tăng trưởng kinh tế giảm tốc, nhưng đang hồi phục

Mặc dù tăng trưởng GRDP của TP.HCM quý 1/2023 thấp, chỉ đạt 0,7% và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành cả nước; nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành (IIP) của Thành phố thấp hơn chỉ số bình quân chung cả nước đồng thời mức độ giảm IIP cũng thu hẹp qua từng tháng kể từ đầu năm 2023 đến nay...