11:37 28/09/2018

Hội nghị Trung ương 8 sẽ họp bàn chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII

Hà Minh

Hội nghị Trung ương 8 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-6/10, tham dự gồm 223 đại biểu, trong đó có 196 Ủy viên Trung ương

Ông Lê Quang Vĩnh,  Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng tại buổi họp báo.
Ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng tại buổi họp báo.

Hội nghị Trung ương 8 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-6/10, tham dự gồm 223 đại biểu, trong đó có 196 Ủy viên Trung ương.

Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ xem xét các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác.

Dự kiến, Trung ương sẽ kết luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; ban hành Nghị quyết Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam...

Một trong những vấn đề được nêu tại cuộc họp báo là tại kết luận gần đây sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ban hành kết luận kiểm tra về vụ Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG đã nêu đề nghị Ban chấp hành Trung ương kỷ luật nghiêm minh một Nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Vậy nội dung này có được Trung ương xem xét tại hội nghị Trung ương 8 hay không?

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, Bộ Chính trị vừa qua đã yêu cầu xem xét kỷ luật một nguyên uỷ viên Trung ương Đảng.

Theo thẩm quyền, việc xem xét kỷ luật các uỷ viên Trung ương và nguyên uỷ viên Trung ương là thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định, ông Vĩnh nêu nguyên tắc. Và theo nguyên tắc này, ông Vĩnh cho biết "chắc chắn tại hội nghị này, Trung ương sẽ đưa vấn đề này ra xem xét".