12:15 25/11/2014

Kinh tế Hà Nội như thế nào sau 6 năm sáp nhập Hà Tây?

Nguyên Hà

Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình Thủ đô sau 6 năm mở rộng

Hà Nội phấn đấu mức tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt khoảng 11,5 - 12%/năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 7.100 - 7.500 USD/năm - Ảnh: Zing.<br>
Hà Nội phấn đấu mức tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt khoảng 11,5 - 12%/năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 7.100 - 7.500 USD/năm - Ảnh: Zing.<br>
Kinh tế của Thủ đô luôn giữ mức tăng gấp khoảng 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Đây là thông tin tại báo cáo của Chính phủ về quá trình 6 năm triển khai nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, vừa được gửi đến Quốc hội ngày 24/11.

Con số cụ thể hơn là giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2013 đạt 451.213 tỷ đồng, gấp 2,53 lần so với năm 2008.

Thu nhập tính theo GRDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 63,3 triệu đồng/người, gấp 2,25 lần so năm 2008 (28,1 triệu đồng/người).

Báo cáo phân tích, so với cả nước, năm 2012 với dân số chiếm 7,84% nhưng Hà Nội đã đóng góp 10,06% GDP, 9% kim ngạch xuất khẩu; 13,5% giá trị sản xuất công nghiệp; 23,5% vốn đầu tư phát triển, 19,73% thu ngân sách.

Nếu tính cả giai đoạn 2008 - 2014, báo cáo cho biết thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 767.952 tỷ đồng, bình quân tăng hàng năm 15%.

Chi ngân sách thành phố trong 6 năm là 282.508 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 14,9%.

Chính phủ đánh giá, thực tế phát triển trong 6 năm qua đã "khẳng định tính đúng đắn của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô".

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận, kinh tế Thủ đô vẫn còn bộc lộ những yếu tố thiếu bền vững.

Chẳng hạn, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, huy động vốn trong nước chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Tình trạng đầu tư công còn dàn trải, nhiều dự án trọng điểm triển khai chậm. Đầu tư lĩnh vực đô thị, nhà ở phát triển nóng dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu, thị trường bất động sản đóng băng.

Hạn chế khác được Chính phủ nhìn nhận là lĩnh vực văn hóa - xã hội còn bất cập, "kết quả xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả như mong muốn".

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định.

Thời gian tới, báo cáo cho biết Hà Nội phấn đấu mức tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt khoảng 11,5 - 12%/năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 7.100 - 7.500 USD/năm, "xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn, trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu của vùng và cả nước".

Hà Nội cũng sẽ tập trung đầu tư để cơ bản hoàn thành việc cải tạo hệ thống giao thông khu vực nội đô vào năm 2015.

Đồng thời, xử lý tốt hơn những vấn đề về nhà ở đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự và an toàn giao thông, trật tự công cộng, xử lý chất thải và bảo đảm vệ sinh môi trường, báo cáo nêu rõ.