09:08 19/01/2017

Kỷ luật hai thứ trưởng vì vụ Trịnh Xuân Thanh

Bảo Quyên

Cả hai thứ trưởng đều nhận hình thức kỷ luật khiển trách, theo quyết định của Thủ tướng

Ông Nguyễn Duy Thăng và bà Trần Thị Hà.<br>
Ông Nguyễn Duy Thăng và bà Trần Thị Hà.<br>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật hai thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, tại Quyết định 83/QĐ-TTg ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định 84/QĐ-TTg ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. .

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách bà Trần Thị Hà

Ông Nguyễn Duy Thăng được xác định có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Bà Trần Thị Hà có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.