12:12 02/12/2022

Lao động được giải quyết việc làm của Hà Nội tăng hơn 20%

Nhật Dương -

11 tháng năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho khoảng 195.000 lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021...

Lao động tìm việc tại Sàn việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.
Lao động tìm việc tại Sàn việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, trong tháng 11, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động. Kết quả, trong tháng 11/2022, số lao động được giải quyết việc làm đạt hơn 12.400 người.

Trong đó, Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 86,3 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho hơn 1.600 lao động; đồng thời có khoảng 1.600 người nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm; có 9.000 người được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác.

Cũng trong tháng 11, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 6.000 người với số tiền hỗ trợ 165 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.900 người.

Tính chung 11 tháng năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.000 lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 64.800 người với kinh phí hỗ trợ là 1.700 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 65.500 người; hỗ trợ học nghề cho 1.500 người, với số tiền 6,6 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, năm 2022 thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 160.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4%, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 72,2%.

Để đảm bảo đạt được các mục tiêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại, cũng như xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch.

Thông qua đó, nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động; định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của thành phố, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.

Đặc biệt, hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động tại các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm lưu động tại quận/huyện nhằm giúp đưa thông tin về cầu lao động đến trực tiếp với đối tượng cụ thể, để người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, cũng như giúp các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng được lao động.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, dịp cuối năm, đơn vị sẽ tăng cường kết nối phiên giao dịch việc làm với các địa phương để tăng cơ hội tìm việc cho người lao động.

Hiện nay, Trung tâm tiếp tục tăng cường khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường, tăng cường kết cung cầu trên thị trường lao động để tư vấn kịp thời cho người lao động khi đến tìm hiểu thông tin tại Sàn giao dịch việc làm, qua đó, góp phần thúc đẩy giải quyết việc làm cho người lao động.