15:23 27/11/2012

Lượng doanh nghiệp mới vẫn trong xu hướng giảm

Hoài Ngân

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 40,2% về số vốn

Tính chung 11 tháng đầu năm 2012, cả nước có 62.794 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 402.893 tỷ đồng.
Tính chung 11 tháng đầu năm 2012, cả nước có 62.794 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 402.893 tỷ đồng.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 11/2012.

Cụ thể, tính từ ngày 20/10 đến 20/11/20112, cả nước có 5.773 doanh nghiệp mới được thành lập với số vốn đăng ký là 25.503 tỷ đồng, giảm 4,2% về số doanh nghiệp và giảm 5% về số vốn so với tháng 10/2012.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 40,2% về số vốn.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2012, cả nước có 62.794 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 402.893 tỷ đồng, giảm 10,7% về số doanh nghiệp và giảm 8,4% về vốn so với cùng kỳ năm 2011.

“Tình hình sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và đầu tư 11 tháng đầu năm 2012 đã có chuyển biến, đạt được kết quả bước đầu, đúng hướng. Các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất - kinh doanh của các danh nghiệp và đời sống người dân vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức”, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho hay.