11:31 05/01/2021

Mekong Capital công bố quỹ đầu tư mới 246 triệu USD

Đào Hưng

Quỹ này sẽ hoạt động trong 10 năm và dự kiến thực hiện 12 khoản đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam

Mekong Capital vừa công bố quỹ Mekong Enterprise Fund IV Limited Partnership (MEF IV). Quỹ này đã hoàn tất huy động với tổng vốn cam kết 246 triệu USD, gấp đôi quỹ Mekong Enterprise Fund III trước đó.

Quỹ này sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam và chỉ tập trung những công ty trong lĩnh vực tiêu dùng đang tăng trưởng tốt nhờ sự gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng Việt và việc ứng dụng các phương thức kinh doanh hiện đại.

Trong đó, Mekong Capital cho biết sẽ đặc biệt tập trung vào các ngành bán lẻ, giáo dục, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng, FMCG và chăm sóc sức khỏe.

MEF IV dự kiến tập trung vào các khoản đầu tư từ 10 đến 35 triệu USD cho các khoản đầu tư thiểu số hoặc đầu tư nắm quyền kiểm soát. Quỹ sẽ hoạt động trong 10 năm và dự kiến thực hiện tổng cộng 12 khoản đầu tư.

Ông Chris Freund, Tổng Giám Đốc của Mekong Capital cho biết: "Một mô hình mới về đầu tư vốn cổ phần tư nhân đang nổi lên ở Việt Nam, một mô hình dựa trên sự chuyển đổi và trải nghiệm của con người. Và chúng tôi mong đợi Việt Nam trong tương lai sẽ nổi bật lên là một 'thủ đô của sự chuyển đổi trên thế giới".

Trước đó, các quỹ đầu tư khác do Mekong Capital quản lý cũng ghi nhận mức tỷ suất tốt. Tháng 11/2017, Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất đợt thoái vốn cuối cùng. Trong vòng 10 năm hoạt động, quỹ đã tạo ra tỷ suất lợi nhuận gộp 1,8 lần và IRR gộp 10,5%. Quỹ MEF II hoàn tất đợt thoái vốn vào tháng 8/2018 với tỷ lệ hoàn vốn tính chung trên toàn quỹ là 4,5 lần và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (net IRR) 22,5%.