14:42 13/12/2021

MML chi gần 648 tỷ đồng sở hữu 24,94% vốn tại Kỹ nghệ Súc sản

Hà Anh

MML cho biết đã mua thành công 20.180.026 CP VSN như đã đăng ký, để nâng sở hữu từ 0% lên 24,94% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/12/2021.

Biểu đồ điểm chỉ số VSN.
Biểu đồ điểm chỉ số VSN.

CTCP Masan MEATLife (mã MML-UPCoM) thông báo đăng ký mua thành công hơn 20 triệu cổ phiếu VSN của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Theo đó, MML đã mua thành công 20.180.026 CP VSN như đã đăng ký, để nâng sở hữu từ 0% lên 24,94% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/12/2021.

Theo ghi nhận trên HNX, trong ngày 7/12, số cổ phiếu trên có trị giá hơn 647.778.834 tỷ đồng

Được biết, số cổ phiếu trên do CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế bán ra nhằm giảm sở hữu từ 24,94% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến được thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2021.

Còn trên BCTC quý 3/2021, MML đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

Kết thúc quý 3/2021 của VSN, doanh thu thuần của VSN giảm 16% so với cùng kỳ từ 1.263 tỷ xuống còn gần 1.059 tỷ đồng; giá vốn hàng bán giảm 22,5% xuống 793 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 11% lên gần 266 tỷ. Do đó, lợi nhuận trước thuế tăng 24,5% và sau thuế đạt 20,7% lần lượt đạt 54,8 tỷ và 43 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, VSN ghi nhận doanh thu đạt 3.381 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 119,7 tỷ đồng và hoàn thành 83% kế hoạch năm (180 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý 3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 2.057 tỷ đồng, giảm 4% so với hồi đầu năm (2.143 tỷ đồng) - trong đó, hàng tồn kho giảm 26% từ 668 tỷ xuống còn 491 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 9% từ 349 tỷ xuống 316 tỷ đồng.

Đồng thời, nợ phải trả cũng giảm 14% từ 1.037 tỷ xuống còn hơn 870 tỷ đồng, riêng nợ vay giảm một nửa từ 343 tỷ xuống còn gần 185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 257,53 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, hiện giá cổ phiếu VSN tăng lên 8,20% lên 39.600 đồng/cổ phiếu.