10:03 28/07/2021

Mua bán cổ phiếu VPB không báo cáo, một người có liên quan bị phạt gần 1 tỷ đồng

Hà Anh

Ông Bê đã mua 1.481.200 cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 01/2021, mua 1.880.700 cổ phiếu VPB trong tháng 02/2021, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 03/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch...

Sơ đồ giá cổ phiếu VPB thời gian qua
Sơ đồ giá cổ phiếu VPB thời gian qua

Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Ngọc Bê (Hà Nội) 940,35 triệu đòng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 2, khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do ông Trần Ngọc Bê đã mua 1.481.200 cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 01/2021, mua 1.880.700 cổ phiếu VPB trong tháng 02/2021, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 03/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 04 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Mới đây, VPB đã công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con quý 2/2021 đạt 4.016 tỷ đồng, tăng 36,10% so với cùng kỳ.