16:15 07/10/2022

Nhiều nội dung quan trọng sắp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến

Ngọc Hân

Nội dung được cho ý kiến trong Phiên họp thứ 16 cửa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bao gồm công tác nhân sự, thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá....

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhất trí về dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp diễn ra từ ngày 10 - 12/10 để cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Cho ý kiến về các báo cáo: Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 09/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về công tác nhân sự. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày các tờ trình; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày văn bản.

Phiên họp cũng cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023 (tỉ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025); Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá; Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Phiên họp cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho TP Hồ Chí Minh; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.