22:30 16/08/2013

Petrolimex lãi lớn từ kinh doanh xăng dầu

Ngô Trang

Sau 4 lần điều chỉnh giá xăng dầu trong năm 2013, lợi nhuận của Petrolimex đã gần chạm ngưỡng 900 tỷ đồng

Trong số 898 tỷ đồng lợi nhuận của Petrolimex thì lãi từ các mặt hàng 
xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 388,22 tỷ đồng, chiếm 43%.
Trong số 898 tỷ đồng lợi nhuận của Petrolimex thì lãi từ các mặt hàng xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 388,22 tỷ đồng, chiếm 43%.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa chính thức công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013.

Trong báo cáo gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 16/8,  Petrolimex cho biết, 6 tháng đầu năm 2013 lợi nhuận hợp nhất trước thuế thu nhập doanh nghiệp của tập đoàn đạt 898 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông ngày 25/5/2013, kế hoạch lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn năm 2013 cần phải đạt được 1.980 tỷ đồng, chia cổ tức là 800 đồng. Do đó, 6 tháng đầu năm 2013, về chỉ tiêu lợi nhuận của Petrolimex mới đạt 45% kế hoạch.

Đáng chú ý, trong số 898 tỷ đồng lợi nhuận của Petrolimex, thì lãi từ các mặt hàng xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 388,22 tỷ đồng, chiếm 43%.

Tiếp đến là lợi nhuận từ khối công ty con, bao gồm 25 công ty cổ phần, 4 công ty TNHH nhiều thành viên và 2 doanh nghiệp đang hoạt động tại nước ngoài, đạt 302,144 tỷ đồng, chiếm 34%; 19% lợi nhuận tương đương với 168,5 tỷ đồng đến từ hoạt động liên doanh liên kết, số còn lại 39,3 tỷ đồng là lợi nhuận kinh doanh, thu nhập khác từ khối công ty xăng dầu.

Theo Petrolimex, toàn tập đoàn, từ công ty mẹ đến tất cả các công ty thành viên, công ty con, công ty liên doanh liên kết tại Việt Nam và ở nước ngoài "cần nỗ lực hơn nữa" trên tất cả các lĩnh vực xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas, sơn, bảo hiểm... trong 6 tháng cuối năm 2013 để đạt 100% kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2013 mà đại hội đồng cổ đông tập đoàn đã phê duyệt.

Từ đầu năm đến nay, viện lý do giá xăng dầu thế giới tăng, Petrolimex cùng các doanh nghiệp xăng dầu khác đã có 4 lần điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó có lần tăng tối đa tới 1.430 đồng/lít, đưa giá xăng trong nước lên mức cao nhất trong lịch sử.