10:57 01/03/2023

Petrolimex muốn đấu giá toàn bộ 120 triệu cổ phiếu PG Bank, giá khởi điểm 21.300 đồng

Hà Anh -

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu PGB đóng cửa tại mức 17.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá chào bán của Petrolimex đang cao hơn 25,3% so với giá thị trường đang giao dịch của cổ phiếu PGB.

Sơ đồ giá cổ phiếu PGB trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu PGB trên HNX.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex - Petrolimex (mã PLX-HOSE) thông qua phương án chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - PG Bank (mã PGB -UPCoM).

Cụ thể, Petrolimex dự kiến chào bán 120 triệu cổ phiếu, tương ứng 40% vốn điều lệ tại PG Bank với giá khởi điểm 21.300 đồng/cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Thời gian dự kiến theo quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Được biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu PGB đóng cửa ở mức 17.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá chào bán của Petrolimex đang cao hơn 25,3% so với giá thị trường đang giao dịch của cổ phiếu PGB.

Mới đây, PLX đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu đạt 78 nghìn tỷ đồng (+59% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+96,3% YoY). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng gần gấp đôi so với năm 2021 nhờ 1) Giá dầu Brent phục hồi vào cuối tháng 12/2022 và đầu tháng 1/2023 khiến PLX hoàn nhập toàn bộ chi phí dự phòng hàng tồn kho đã ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2022 và hỗ trợ công ty nhờ xăng dầu đầu vào giá rẻ tại thời điểm bán ra, 2) các điều chỉnh đối với thành phần giá cơ sở trong tháng 10-tháng 11/2022 gần đủ để phản ánh chi phí hoạt động thực tế của PLX và 3) tỷ giá USD/VND thấp hơn dự kiến (khoảng 23.600) vào tháng 12/2022 so với mức cơ sở cao vào tháng 10-tháng 11/2022 là gần 25.000, giúp PLX tăng lãi tỷ giá trong quý 4/2022 (684 tỷ đồng) và đủ để bù đắp lỗ tỷ giá trong 9 tháng đầu năm 2022 (644 tỷ đồng).

Năm 2022, doanh thu của PLX đạt 304 nghìn tỷ đồng (+80% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-48% YoY).

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) lưu ý rằng lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 chiếm khoảng 80% lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của PLX trong năm 2022.

Đồng thời, VCSC cũng lưu ý rằng trước đó PLX đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.068 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thực tế cao hơn 9% con số sơ bộ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2022 đã hoàn thành 102,7% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.