11:30 01/09/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất

Phan Dương -

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021- 2025...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành được phân công làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thành viên Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; các Ủy viên phản biện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Quy hoạch).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất - Ảnh 1