13:53 09/02/2022

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế

Vũ Khuê -

Từ ngày 15/3/2022 sẽ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch...

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế từ 15/3/2022
Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế từ 15/3/2022

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 03/2022/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

Theo đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trong Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BCT.

Cụ thể, các mã hàng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gồm: 6307.90.40; 6307.90.90 (mặt hàng khẩu trang y tế); 3926.20.90; 4015.11.00; 4015.19.00 (mặt hàng găng tay y tế); 6210.10.90 (mặt hàng bộ trang phục phòng chống dịch, gồm quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày).

Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế, bộ trang phục phòng chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 15/3/2022 được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/12/2022.