13:06 15/05/2015

Techcombank duy trì đà tăng trưởng ổn định

Thu Hương

Tổng thu nhập hoạt động của Techcombank tính đến cuối quý 1/2015 đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 61,25% so với cùng kỳ 2014

Khách hàng giao dịch tại Techcombank.<br>
Khách hàng giao dịch tại Techcombank.<br>
Trong 3 tháng đầu năm 2015, Techcombank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, thiết kế các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường, đồng thời triển khai các sáng kiến nhằm quản lý tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần duy trì đà tăng trưởng trong quý 1/2015.  

Tổng thu nhập hoạt động của Techcombank tính đến cuối quý 1/2015 đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 61,25% so với cùng kỳ 2014. Nhờ cải thiện tỷ lệ margin và tăng trưởng cho vay, thu nhập lãi thuần đạt 1.861 tỷ đồng, tăng 41,87%. Tổng lợi nhuận lũy kế trước thuế đạt 408 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ, đạt 20,4% mục tiêu lợi nhuận năm 2015, do chính sách trích lập dự phòng của ngân hàng.

So với thời điểm cuối năm 2014, huy động từ tiền gửi khách hàng đạt mức 126.886 tỷ đồng, dư nợ từ cho vay khách hàng đạt 88.720 tỷ đồng với mức tăng tương đối cao 10,48%.

Kết quả này là nhờ ngân hàng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược và các khách hàng doanh nghiệp thân thiết nhằm khai thác cơ hội kinh doanh cho các bên cũng như mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng, song song với việc luôn chú trọng lắng nghe nhu cầu của khách hàng nhằm mang tới những sản phẩm, dịch vụ cải tiến cho khách hàng.

Ngân hàng cũng tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập đến cuối quý 1/2015 đạt 31,66%, giảm tới 35% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tính đến hết quý này tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15,79%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.