15:34 10/04/2019

Thành lập thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai

Hà Vũ

Thành phố Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 191,64 km2, dân số 171.276 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai

Sáng 10/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, sẽ thành lập phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. 

Các phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã cùng tên trước đây thuộc thị xã Long Khánh. 

Thành phố Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 191,64 km2, dân số 171.276 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh.

Địa giới hành chính thành phố Long Khánh: đông giáp huyện Xuân Lộc; tây giáp huyện Thống Nhất; nam giáp huyện Cẩm Mỹ; bắc giáp huyện Định Quán.

Báo cáo trước khi Thường vụ Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày, dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia đã được Quốc hội thông qua, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Căn cứ sự phù hợp với chủ trương của Đảng và bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Chính phủ kính đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để phục vụ kịp thời việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.