Sự kiện

Hiệp hội Ngân hàng đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên

Đánh giá về vai trò của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH Việt Nam), ông Lê Quốc Ninh, Tổng Giám đốc Mcredit kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng, cho rằng, những năm qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã không ngừng quan tâm, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên, đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên...