09:51 26/01/2015

Trả tới 10 triệu đồng mua tin tố giác tham nhũng

Mỹ Anh

Bình Thuận mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, với mức cao nhất 10 triệu đồng/tin

Trong năm 2014, một số tỉnh, thành cũng đã công bố quyết định về việc mua thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng với quy định tương tự như của Bình Thuận - Ảnh minh họa.
Trong năm 2014, một số tỉnh, thành cũng đã công bố quyết định về việc mua thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng với quy định tương tự như của Bình Thuận - Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quy định về chế độ mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh với mức cao nhất 10 triệu đồng/tin.

Quy định này không chỉ được áp dụng cho cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy mà còn với cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài cung cấp tin, tài liệu, chứng cứ có giá trị liên quan đến hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận có trách nhiệm xác minh, kiểm tra độ tin cậy và giá trị của tin được cung cấp đảm, thực hiện chi tiền mua thông tin và đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối mọi thông tin liên quan đến đối tượng cung cấp tin, tài liệu.

Tùy theo tính chất của vụ việc và chất lượng của thông tin, tài liệu Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp quyết định cụ thể từng trường hợp với mức chi từ 500.000 đồng/tin đến 10.000.000 đồng/tin, khi người cung cấp thông tin có nhu cầu nhận tiền mua tin.

Hai hình thức cung cấp thông tin được quy định là trực tiếp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và gián tiếp thông qua điện thoại, bưu chính, hộp thư điện tử, fax...

UBND tỉnh Bình Thuận cũng nêu rõ, nguồn kinh phí thực hiện chế độ chi mua tin là khoản kinh phí đặc thù, được bố trí trong kinh phí hoạt động của khối Đảng cấp tỉnh hàng năm cấp cho Ban Nội chính. Số kinh phí chi mua tin chưa sử dụng hết trong năm được phép chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Trong năm 2014, một số tỉnh, thành cũng đã công bố quyết định về việc mua thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng với quy định tương tự như của Bình Thuận.