13:22 13/04/2021

VASEP khuyến cáo Nhà nước không xây kho lạnh

Chu Khôi

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho rằng, Nhà nước không nên trực tiếp xây dựng hệ thống các kho lạnh mà nên có chính sách hỗ trợ để cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này

VASEP khuyến cáo nên để doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh bảo quản thủy sản.
VASEP khuyến cáo nên để doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh bảo quản thủy sản.

Hiện Tổng cục Thủy sản đang lấy ý kiến xây dựng Đề án Phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản. Vừa qua, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) đã gửi công văn tới Tổng cục Thủy sản góp ý Dự thảo Đề án này.

Trong đó, VASEP nhất trí với 7 nhóm giải pháp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra. Tuy nhiên, theo VASEP, hiện nay, ngành chế biến thủy sản của Việt Nam gần 100% là sở hữu và vận hành bởi các doanh nghiệp tư nhân. Do đó, trong 10 năm tới, 3 vấn đề về: Phát triển nguồn nguyên liệu cho chế biến; phát triển thị trường tiêu thụ và hoàn thiện cơ chế chính sác là 3 nội dung trụ cột, cần ưu tiên hơn cả. 

"Đề án do Thủ tướng Chính phủ ban hành để đưa ra các quyết sách, nguồn lực thực hiện mục tiêu, nhưng VASEP chưa thấy có các dự án cho 3 nội dung trọng tâm này. Vì vậy, VASEP đề nghị ban soạn thảo rà soát, bổ sung", khuyến nghị của VASEP viết.

VASEP khuyến cáo: Ban soạn thảo nên xem xét việc không chia nhỏ thành nhiều dự án, mà cần gộp nhiều dự án vào với nhau để không xảy ra tình trạng chồng chéo về mặt chính sách. Đối với dự án số 3 về "Phát triển hệ thống kho lạnh": đề nghị bỏ Dự án này, bởi vì phát triển các kho lạnh lớn, kho lạnh tập trung là các đầu tư lớn và rất khó để Nhà nước đầu tư, vận hành trong bối cảnh hiện nay và 10 năm tới. 

Thay vào đó, cần xem xét gộp nội dung này vào phần "cơ chế chính sách", điều cần thiết là chính sách và cơ chế (đất đai, tín dụng) để tư nhân đầu tư vào kho lạnh. Đối với dự án số 4 về "Thí điểm thúc đẩy phát triển các tập đoàn chế biến thủy sản ngang tầm thế giới", VASEP rất tán thành việc Chính phủ có các quan tâm tới sự phát triển của doanh nghiệp thuỷ sản. 

Tuy nhiên, việc dự thảo đưa nội dung này thành riêng một Dự án mà nội dung thực tế cuối cùng cũng chỉ là cơ chế, chính sách. Bởi vậy, VASEP đề nghị bỏ dự án này và chuyển nội dung này vào Dự án chuyên biệt thuộc cơ chế, chính sách.