09:56 11/12/2020

Vì sao ROS, EIB và SAB có khả năng rớt khỏi VN30?

Kim Phong

Phiên bản 3.0 của bộ quy tắc chỉ số VN30 có nhiều thay đổi trong đó "siết" thêm điều kiện về khối lượng và giá trị giao dịch khớp lệnh

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bộ "Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index" phiên bản 3.0 để thay thế cho phiên bản 2.3 trước đó.

Theo đó, một số thay đổi đáng chú ý trong bộ quy tắc mới được ban hành gồm:

Thay đổi điều kiện về tỷ lệ free-float: khi các cổ phiếu không đạt điều kiện tỷ lệ free-float tối thiểu 10% thì sẽ phải xét thêm Giá trị vốn hóa điều chỉnh theo tỷ lệ free-float. Trong phiên bản 3.0, điều kiện xét Giá trị vốn hóa điều chỉnh theo tỷ lệ free-float là một số cố định (đối với các cổ phiếu thành phần kỳ trước là 2.000 tỷ và các cổ phiếu không phải thành phần kỳ trước là 2.500 tỷ).

Thay đổi cách làm tròn tỷ lệ free-float: đối với các cổ phiếu có tỷ lệ free-float nhỏ hơn 15% thì tỷ lệ free-float được làm tròn theo bước 1% còn các cổ phiếu có tỷ lệ free-float lớn hơn 15% thì tỷ lệ freefloat được làm tròn theo bước 5%.

Thêm điều kiện về Khối lượng giao dịch khớp lệnh và Giá trị giao dịch khớp lệnh khi xét các cổ phiếu từ VnAllshare vào VN30. Trong phiên bản 3.0, để đạt điều kiện được vào rổ VN30 thì các cổ phiếu cần thỏa mãn yêu cầu Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình trên 100 nghìn cổ phiếu mỗi phiên và Giá trị giao dịch khớp lệnh trung bình mỗi phiên trên 9.000 tỷ đối với các cổ phiếu thành phần kỳ trước và trên 10.000 tỷ đối với các cổ phiếu không phải thành phần kỳ trước.

Ngày 31/12 sẽ tiến hành chốt dữ liệu và ngày 1/2/2021 danh mục mới sẽ có hiệu lực.

Dựa trên các thay đổi trên và dữ liệu giá đóng cửa ngày 04/12/2020, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng các cổ phiếu có thể nằm trong danh sách bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong kỳ 1/2021 gồm có SAB (do không thỏa mãn tiêu chí khối lượng giao dịch khớp lệnh), EIB (do không thỏa mãn tiêu chí giá trị giao dịch khớp lệnh) và ROS (do vi phạm tiêu chí giá trị vốn hóa trung bình).

Ở chiều ngược lại, theo tính toán của BVSC, các cổ phiếu BVH, TPB và PDR nhiều khả năng sẽ là những ứng viên được lựa chọn để thay thế và thêm mới vào rổ chỉ số VN30 trong kỳ xem xét tới đây, do các cổ phiếu này hiện đều đã đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí .

Hiện nay, 3 quỹ đang xây dựng danh mục dựa trên chỉ số tham chiếu VN30 là: quỹ VFMVN30 với giá trị tài sản ròng 6,9 nghìn tỷ đồng, quỹ SSIAM VN30 với giá trị tài sản ròng 59 tỷ đồng và quỹ MAFM VN30. Với những thay đổi về cổ phiếu thành phần của rổ chỉ số VN30 như trên thì các quỹ ETFs này sẽ phải hoàn tất việc tái cơ cấu danh mục của mình vào ngày 29/01/2020. 

Theo ước tính của BVSC dựa trên dữ liệu ngày 04/12/2020, trong kỳ tái cơ cấu danh mục quý 1/2021 quỹ ETF VFMVN30 sẽ phải thực hiện bán ra toàn bộ 4,1 triệu cổ phiếu EIB, 588 nghìn cổ phiếu SAB, và 2,1 triệu cổ phiếu ROS. Ngược lại, quỹ sẽ thực hiện mua vào khoảng 4,8 triệu cổ phiếu TPB (tương ứng tỷ trọng 1,58%), 659 nghìn cổ phiếu BVH (tương ứng tỷ trọng 0,54%) và 1,4 triệu cổ phiếu PDR (tương ứng tỷ trọng 0,91%). Ngoài ra, tỷ trọng của một số cổ phiếu khác trong danh mục như VNM, VIC và VHM cũng bị thay đổi đáng kể trong kỳ tái cơ cấu danh mục lần này.

ROS, EIB và SAB có khả năng rớt khỏi VN30 - Ảnh 1.

Thay đổi dự kiến tỷ trọng các cổ phiếu thành phần trong danh mục quỹ ETF VFMVN30.Nguồn: BVSC