16:56 09/06/2022

Việt Nam tăng 9 bậc xếp hạng về công khai minh bạch ngân sách

Ánh Tuyết -

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam năm 2021 được cải thiện 9 bậc so với kỳ khảo sát trước đó vào năm 2019, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước. Trong đó, trụ cột “Sự tham gia của công chúng” cao hơn trung bình toàn cầu...

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước.
Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước.

Ngày 9/6, Bộ Tài chính cho biết, theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS2021) vừa được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017.

Kết quả xếp hạng OBS2021 cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường công khai minh bạch ngân sách.

 

"Điểm số thành phần đối với ba trụ cột có nhiều bước tiến, các trụ cột đều tăng 6 điểm so với năm 2019. Theo đó, trụ cột “Minh bạch ngân sách” đạt mức 44/100 điểm; trụ cột “Sự tham gia của công chúng” đạt 17/100 điểm còn trụ cột “Giám sát ngân sách” đạt cao nhất 80/100 điểm".

(Bộ Tài chính).

Bên cạnh việc tiếp tục áp dụng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng, nội dung và hình thức công khai, Việt Nam tiếp cận và thực hiện các thông lệ tốt của quốc tế, như công bố số liệu kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, xây dựng Báo cáo ngân sách công dân với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Đồng thờ, thực hiện đa dạng các hình thức phổ biến thông tin về ngân sách nhà nước đến người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng nắm bắt thông tin, từ đó tăng cường sự quan tâm và tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, giám sát ngân sách.

Cũng theo Bộ Tài chính, điểm nổi bật trong kết quả OBS2021 của Việt Nam là sự cải thiện điểm số về trụ cột “Sự tham gia của công chúng”, đạt mức 17/100, cao hơn trung bình toàn cầu là 14/100, tăng 6 điểm so với năm 2019.

Để đạt được kết quả này, Bộ Tài chính thực hiện cơ chế lấy ý kiến trực tiếp người dân thông qua các cuộc tọa đàm do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức về dự thảo dự toán ngân sách.

Qua đó, cung cấp thông tin, cũng như tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu từ các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội quyết định.

Đáng chú ý, từ năm 2020, Bộ Tài chính vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước. Tại đây, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, dữ liệu ngân sách nhà nước và hỗ trợ khai thác, tra cứu thuận tiện, theo các chiều thông tin khác nhau; đồng thời sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian tới sẽ thực hiện tốt công tác công khai ngân sách nhà nước và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, các bộ/ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Để tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiếp cận và khai thác thông tin ngân sách nhà nước, Cổng công khai ngân sách nhà nước sẽ được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng sắp xếp, tổ chức dữ liệu một cách khoa học, vận hành, khai thác thông qua phương tiện điện tử.

Bộ Tài chính cũng không ngừng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự trong các hoạt động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý về công khai minh bạch ngân sách, cũng như chia sẻ, trao đổi thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao hiểu biết, thu hút sự quan tâm của người dân.

 

Khảo sát ngân sách mở (OBS) là sáng kiến nhằm thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách, do Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) phối hợp với các tổ chức xã hội độc lập ở Việt Nam là Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) thực hiện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chu kỳ đánh giá 2 năm 1 lần kể từ năm 2006. 

Bộ Tài chính tham gia đánh giá OBS từ năm 2015, đến nay đã tham gia 4 lần khảo sát vào các năm 2015, 2017, 2019 và 2021. Sau mỗi lần khảo sát, điểm số OBS của Việt Nam đều có sự cải thiện đáng kể.

Kết quả OBS các năm 2015, 2017 và 2019 như sau:

(1) Minh bạch ngân sách tương ứng các năm là: 18/100; 15/100; 38/100;(2) Sự tham gia của công chúng tương ứng là: 42/100; 7/100; 11/100;      (3) Giám sát ngân sách tương ứng là: 68/100; 72/100; 74/100.