15:31 28/09/2010

Bội chi ngân sách đã gần 45 nghìn tỷ đồng

Anh Quân

Thu, chi ngân sách nhà nước tính đến 15/9 đều đạt tỷ lệ so với dự toán cao hơn cùng kỳ

Tổng thu ngân sách nhà nước đến 15/9 ước đạt 360,9 nghìn tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách nhà nước đến 15/9 ước đạt 360,9 nghìn tỷ đồng.
Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 15/9/2010, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 360,9 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán năm, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ đạt 70,4%).

Liên quan đến chỉ tiêu này, hoạt động sản xuất phục hồi với GDP 9 tháng đầu năm tăng 6,52% so với cùng kỳ, trong đó mức tăng của quý 3 đạt 7,16%, là quý có chỉ tiêu này đạt cao nhất kể từ quý 2/2008. Hoạt động thương mại quốc tế cũng lấy lại đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu tăng 20,5%, nhập khẩu tăng 22,7% so với cùng kỳ.

Phản ánh vào các nội dung thu cụ thể, thu nội địa tính đến giữa tháng 9 ước đạt 227,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 85,8 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán, đều vượt 3/4 mức chỉ tiêu kế hoạch.

Tuy nhiên, thu từ dầu thô cùng thời kỳ mới đạt 43,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán, một phần do xuất khẩu dầu thô tính đến hết tháng 9 ước giảm 22,2% so với cùng kỳ, theo Tổng cục Thống kê.

Chi ngân sách nhà nước tính đến giữa tháng 9 ước đạt 405,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 87,3 nghìn tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán năm, cao hơn mức 67,2% của cùng kỳ.

Trong tổng chi kể trên, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 83,1 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán năm; chi sự nghiệp kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh đạt 262 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán; chi trả nợ và viện trợ đạt gần 55,4 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán năm.

Với kết quả này, bội chi ngân sách nhà nước tính đến giữa tháng 9 ước đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, bằng gần 12,4% tổng thu ngân sách cùng thời kỳ và đạt gần 37,3% kế hoạch bội chi cả năm 2010 (kế hoạch là 119,7 nghìn tỷ đồng).