16:09 30/11/2016

Chứng khoán ACB và Rồng Việt bị phạt và truy thu thuế

Kiều Châu

Cục Thuế Tp.HCM vừa có quyết định xử phạt hai công ty chứng khoán

ACBS bị truy thu thuế và xử phạt.
ACBS bị truy thu thuế và xử phạt.
Cục Thuế Tp.HCM vừa có quyết định xử phạt hai công ty chứng khoán.

Theo quyết định phạt, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) bị phạt 133,4 triệu đồng vì hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

ACBS bị truy thu 911,2 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009 - 2014 và phạt số tiền chậm nộp hơn 417 triệu đồng. Tổng cộng ACBS phải nộp là 1,46 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt cũng bị xử phạt hơn 2,6 triệu đồng vì hành vi kê khai không đúng các khoán chi phí, dẫn đến làm tăng số lỗ các năm 2013, 2014 và 2015 và tiền chậm nộp thuế hơn 4,2 triệu đồng.

Rồng Việt bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 16 triệu đồng. Tổng cộng Chứng khoán Rồng Việt phải nộp 22,8 triệu đồng.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Chứng khoán Rồng Việt và ACBS phải có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt theo quy định. Quá thời hạn này, công ty sẽ bị xử phạt theo hình thức cưỡng chế.