14:50 04/10/2019

Công ty con của tập đoàn Sunshine vừa huy động hơn 200 tỷ đồng trái phiếu

Hà Minh

Sunshine Marina Nha Trang là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Sunshine, mới đổi tên từ tháng 8/2019 từ Công ty Cổ phần ADG Holding

Một báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong số các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, hạ tầng phát hành trái phiếu trong tháng 9/2019, Sunshine Marina Nha Trang đã phát hành được 201,7 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 7% trả 6 tháng/lần.

Sunshine Marina Nha Trang là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Sunshine, mới đổi tên từ tháng 8/2019 từ Công ty Cổ phần ADG Holding.

Ở phía tập đoàn mẹ Sunshine Group, trong năm 2018, Sunshine đã phát hành huy động 10.000 tỷ đồng qua 100 triệu trái phiếu. Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm (từ ngày 8/10/2018 đến 8/10/2021), không được chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không có bảo lãnh thanh toán.

Chuỗi bất động sản Sunshine Homes của tập đoàn này gồm nhiều dự án lớn như Sunshine Marine Nha Trang Bay, Sunshine Diamond River... Theo giới thiệu trên trang web của Tập đoàn, Sunshine còn đầu tư vào mảng xây dựng, thương mại, dịch vụ, giáo dục và công nghệ.