20:17 14/12/2020

Đi làm vào Tết Dương lịch 2021, người lao động nhận lương thế nào?

Phúc Minh

Trường hợp phải đi làm vào ngày Tết Dương lịch, người lao động có thể nhận tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường trong dịp này

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Điều 112 về nghỉ lễ, Tết của Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày Tết Dương lịch. Nếu ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Trong năm 2021, Tết Dương lịch rơi vào thứ sáu nên ngoài ngày nghỉ chính thức, người lao động sẽ có thêm 2 ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ từ ngày thứ sáu 1/1/2021 đến hết ngày chủ nhật 3/1/2021. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 3 ngày.

Tuy nhiên, do đặc thù công việc hoặc thực hiện theo sự phân công, sắp xếp của người sử dụng lao động mà nhiều người lao động vẫn đi làm vào ngày này thì sẽ được tính là làm thêm giờ và hưởng lương làm thêm giờ.

Theo Điều 98 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Trong đó, vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Ngoài ra, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo thời gian làm việc thực tế, tiền lương làm thêm giờ, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Như vậy, cùng với việc được hưởng nguyên lương (100% tiền lương) của ngày nghỉ lễ, Tết, nếu đi làm vào dịp Tết Dương lịch 2021, người lao động có thể nhận được tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Ngoài tiền lương, quy định về thưởng trong dịp Tết năm 2021 cũng có sự thay đổi theo Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực vào đầu năm sau. Theo đó, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, từ năm 2021, người sử dụng lao động được phép thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác.

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi các địa phương về việc yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn rà soát tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi khác đối với người lao động trong dịp Tết, gửi báo cáo về Bộ trước ngày 27/12/2020.

Trên thực tế, dù pháp luật không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết cho người lao động. Mặc dù vậy, qua báo cáo thưởng Tết hằng năm, hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp đều có thưởng Tết cho người lao động, chỉ trừ những trường hợp cực kỳ khó khăn.