09:23 18/01/2011

Doanh thu 2010 của Viettel đạt trên 91.500 tỷ đồng

Hoàng Oanh

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2010

Tổng doanh thu của Viettel đạt 91.561 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm 2010 và tăng 52% so với năm 2009.
Tổng doanh thu của Viettel đạt 91.561 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm 2010 và tăng 52% so với năm 2009.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2010.

Theo đó, kết thúc năm 2010, tổng doanh thu của Viettel đạt 91.561 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm và tăng 52% so với năm 2009. Lợi nhuận đạt 15.500 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch, tăng 52% so với năm 2009.

Cũng trong năm 2010, Viettel nộp ngân sách Nhà nước 7.628 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, tăng 45% so với năm 2009 và nộp ngân sách quốc phòng 215 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 48,3%.
 
Viettel cho biết, năm 2010, hạ tầng mạng lưới của tập đoàn tiếp tục được đầu tư với quy mô lớn. Tổng số trạm phát sóng là trên 42.200 (với trên 16.300 trạm 2G và 3G), chiếm 45% trong tổng số trạm hiện có của 7 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động của Việt Nam. Với số trạm này, Viettel đảm bảo mỗi xã trên cả nước có ít nhất 1 trạm phát sóng của Viettel.
 
Năm 2011, Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng là 25%, tương đương với doanh thu đạt trên 117.000 tỷ đồng, tiếp tục lắp đặt và phát sóng mới gần 10.000 trạm 2G và 3G tại Việt Nam và trên 4.000 trạm tại các thị trường nước ngoài; xúc tiến đầu tư vào các nước có tiềm năng tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh với khoảng 100 triệu dân; tiếp tục nghiên cứu và sản xuất các thiết bị viễn thông quấn sự và dân sự; khởi công xây dựng mới các toà nhà Viettel tại các tỉnh, thành phố trên cả nước…