19:12 27/05/2021

Giá giảm, thêm một quỹ ngoại bán cổ phiếu CII

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của CII...

Sơ đồ giá cổ phiếu CII từ ngày 1/4/2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu CII từ ngày 1/4/2021.

Theo đó, quỹ KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund, nhóm quỹ liên quan tới Korea Investment Management Co., Ltd công bố đã bán 500.000 cổ phiếu.

Qua đó, giảm sở hữu từ 11.993.000 cổ phiếu, tương đương 5,02% về còn 11.493.000 cổ phiếu, tương ứng 4,81% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 26/5.  Như vậy, sau giao dịch nhóm quỹ đến từ Hàn Quốc không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Trước đó, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital vừa bán thêm 400.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 7,09% về còn 6,92% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 21/5.

Đáng chú ý là ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT tại CII đã bán thành công 1,7 triệu cổ phiếu CII từ ngày 8 - 9/4. Sau giao dịch, ông Hoàng đã giảm sở hữu tại CII xuống còn 793.186 cổ phiếu, tỷ lệ 0,33%.

Còn ông Nguyễn Trường Hoàng, Giám đốc Dự án đã bán 55 triệu/71 triệu cổ phiếu CII đã đăng ký. Sau giao dịch ông Hoàng còn nắm giữ 16.000 cổ phiếu, chiếm 0,006% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện từ 5/5 đến ngày 6/5/2021.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CII vào hồi đầu tháng 4/2021 là 26.000 đồng/cổ phiếu (chốt ngày 1/4) thì này đã giảm về còn là 20.200 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 27/5).

Về kết quả kinh doanh, CII đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021, trong đó doanh thu thuần tăng 104% so với năm trước đạt 964 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm 98% so với năm trước.

Theo nhận định từ VCSC, tăng trưởng doanh thu của CII trong quý 1/2021 chủ yếu nhờ vào doanh thu mảng bất động sản tăng 262% YoY đạt 581 tỷ đồng, được VCSC cho rằng dự án Sơn Tịnh tại tỉnh Quảng Ngãi là yếu tố đóng góp chính trong quý.

Trong khi đó, chi phí tài chính cao 286 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước đã khiến lợi nhuận của CII giảm trong Quý 1/2021. Tính đến cuối quý 1/2021, tổng dư nợ của CII đạt 17 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu là 2,1 lần;

Ngoài ra, trong quý 1/2020, CII ghi nhận 401 tỷ đồng lãi tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phần trong các dự án/công ty con so với không có khoản thoái vốn tài chính nào trong quý 1/2021.

Như vậy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2021 của CII hoàn thành lần lượt 17% và 1,1% dự báo cả năm của VCSC và tỷ lệ hoàn thành thấp trong quý 1/2021 chủ yếu là do VCSC giả định rằng các dự án BOT lớn của CII (bao gồm các dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mở rộng Xa lộ Hà Nội) sẽ bắt đầu thu phí bắt đầu từ quý 2/2021.

Tuy nhiên, dự án BOT đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến bắt đầu thu phí vào quý 4/2021, trễ hơn so với dự báo hiện tại của VCSC. Ngoài ra, kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 của CII tương đương 94% dự báo cả năm 2021 của VCSC. Do đó, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2021 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Sang năm 2021, CII dự kiến doanh thu đạt 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 615 tỷ đồng.