07:53 06/08/2013

MBB bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE) công bố bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao

Ban điều hành hiện tại của Ngân hàng Quân Đội.<br>
Ban điều hành hiện tại của Ngân hàng Quân Đội.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HOSE) công bố bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, từ ngày 2/8, ông Lê Hải, sinh năm 1976 - nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân và ông Uông Đông Hưng, sinh năm 1975 - Giám đốc phụ trách kinh doanh vùng khu vực miền Trung kiêm giám đốc sở giao dịch, được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc MBB.

Như vậy, Ban điều hành của MBB sẽ có 12 thành viên gồm: ông Lê Công - Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc gồm: ông Đỗ Văn Hưng, ông Đặng Quốc Tiến, bà Vũ Thị Hải Phượng, bà Cao Thị Thúy Nga, bà Nguyễn Thị An Bình, bà Nguyễn Minh Châu, bà Lê Thị Lợi, bà Phạm Thị Trung Hà, ông Hoàng Thế Hưng, ông Lê Hải và ông Uông Đông Hưng.

Được biết, kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của MBB tăng 15%, đạt 174.938 tỷ; Huy động vốn tăng 18%, đạt 136.500 tỷ; Dư nợ cho vay tăng 20%, đạt 80.156 tỷ đồng; Nợ xấu giữ vững ở mức dưới 2,5%; lãi trước thuế khoảng 1.754 tỷ đồng và MB đã hoàn thành tăng vốn lên 10.625 tỷ đồng.