13:32 15/12/2021

Mở rộng thêm 3 đuôi tên miền cấp 2 “.VN”

Nhĩ Anh

Sắp tới, cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng với việc quy định mở rộng thêm đuôi tên miền cấp 2 “ID.VN”...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là một trong những điểm mới của Thông tư 21/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015 ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Có hiệu lực từ ngày 7/2/2022, Thông tư mới này đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới trong đó đáng chú ý có việc mở rộng không gian phát triển cho tên miền quốc gia Việt Nam “.VN”, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và chuyển đổi số.

 
Việc mở thêm 3 đuôi tên miền cấp 2 dùng chung sẽ tạo ra các không gian tên miền mới phù hợp xu thế phát triển công nghệ, thuận tiện hơn cho người dùng, hướng phổ cập tên miền đến toàn dân, đưa người dân lên không gian mạng với tên miền riêng.

Cụ thể, Thông tư đã quy định mở thêm 3 đuôi tên miền cấp 2 dùng chung. Thứ nhất là đuôi tên miền "ID.VN" dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng.

Thứ hai là "IO.VN" dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các ứng dụng công nghệ số, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng.

Thứ ba là "AI.VN" dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo phân tích trước đó của Trung tâm Internet Việt Nam khi đưa ra đề xuất này, việc mở thêm 3 đuôi tên miền cấp 2 dùng chung sẽ tạo ra các không gian tên miền mới phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, thuận tiện hơn cho người dùng, hướng tới mục tiêu phổ cập tên miền tới toàn dân, đưa người dân lên không gian mạng với tên miền riêng.

Thông tư mới mở rộng thêm tiếng Việt dưới toàn bộ các đuôi tên miền dùng chung bởi theo quy định hiện nay tên miền tiếng Việt chỉ triển khai cấp 2 dưới tên miền “.VN”. Đồng thời, theo quy định mới, vòng đời tên miền “.VN” được điều chỉnh theo hướng thu ngắn khoảng thời gian chờ gia hạn trước khi giải phóng tên miền từ 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng xuống còn 25 ngày nhằm tăng hiệu quả tái sử dụng tên miền quốc gia “.VN”.

Ngoài ra, vòng đời tên miền ."VN" được điều chỉnh theo hướng thu ngắn khoảng thời gian chờ gia hạn trước khi giải phóng tên miền từ 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng xuống còn 25 ngày nhằm tăng hiệu quả tái sử dụng tên miền quốc gia “.VN”.

Thông tư cũng bổ sung quy định ưu tiên, bỗ trợ trong đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 dưới “.ID.VN” đối với chủ thể cá nhân là công dân Việt Nam có tuổi đời từ 18 đến 23. Với các chủ thể tổ chức là doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh cũng được ưu tiên hỗ trự trong đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 dưới “.biz.vn” nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp…

Bên cạnh đó bổ sung quy định thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” trong trường hợp không có sự tham gia của doanh nghiệp làm Nhà đăng ký tên miền “.vn” để đảm bảo quyền lợi của chủ thể và yêu cầu của công tác quản lý, phát triển tên miền “.vn”.