23:50 13/11/2012

Ngân hàng Quân đội bổ nhiệm phó tổng giám đốc sinh năm 1981

Hà Anh

Ông Hoàng Thế Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc MBB từ ngày 15/11

Các thành viên trong Ban điều hành của MBB.<br>
Các thành viên trong Ban điều hành của MBB.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HOSE) thông báo bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc.

Theo đó, ông Hoàng Thế Hưng - sinh năm 1981, trình độ thạc sỹ công nghệ thông tin, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc MBB từ ngày 15/11.

Như vậy, Ban điều hành MBB có 10 thành viên, gồm ông Lê Công giữ chức vụ Tổng giám đốc, 8 phó tổng giám đốc gồm: ông Đỗ Văn Hưng, ông Đặng Quốc Tiến, bà Vũ Thị Hải Phượng, bà Cao Thị Thúy Nga, bà Nguyễn Thị An Bình, bà Nguyễn Minh Châu, bà Phạm Thị Trung Hà, ông Hoàng Thế Hưng và Giám đốc tài chính là bà Lê Thị Lợi.

Được biết, 9 tháng năm 2012, lợi nhuận trước thuế của riêng hoạt động ngân hàng thuộc MB đạt 2.682 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm và xấp xỉ bằng lợi nhuận cả năm 2011.