09:16 05/09/2008

Quy định mới về cấm quảng cáo thuốc lá

Vũ Trọng

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành thông tư nêu rõ một số quy định mới về quảng cáo thuốc lá

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành thông tư nêu rõ một số quy định mới về quảng cáo thuốc lá.

Thông tư nêu rõ, tại điểm bán thuốc lá trưng bày quá 1 bao/gói (10 điếu, 12 điếu, 20 điếu) hoặc trưng bày quá 1 tút/hộp (10 bao/gói) của 1 nhãn hiệu thuốc lá sẽ bị coi là là quảng cáo thuốc lá thuộc quy định cấm.

Đây là một trong những hành vi quảng cáo thuốc lá bị cấm bên cạnh các hành vi thể hiện trên phương tiện quảng cáo một phần tên, nhãn hiệu, biểu tượng sản phẩm đủ để công chúng nhận biết đó là tên, nhãn hiệu, biểu tượng một loại sản phẩm thuốc lá; hay thể hiện trên các phương tiện quảng cáo thông tin về sản phẩm  thuốc lá, về các cuộc thi tìm hiểu sản phẩm thuốc lá...

Cũng theo quy định mới, trang phục, đồ dùng, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất, công trình xây dựng, các vật thể khác một màu hoặc nhiều màu nhưng không thể hiện hoặc không tạo thành biểu tượng, nhãn hiệu một sản phẩm thuốc lá thì không coi là quảng cáo thuốc lá.