15:42 12/12/2022

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5

Khánh Vy

Với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức”, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 sẽ diễn ra vào ngày 17/12 với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính...

Khu vực doanh nghiệp vẫn đang chịu nhiều khó khăn trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới và tình hình trong nước.
Khu vực doanh nghiệp vẫn đang chịu nhiều khó khăn trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới và tình hình trong nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có biến động nhanh, phức tạp và vượt khỏi khả năng dự báo, khu vực doanh nghiệp tiếp tục chịu nhiều khó khăn, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương; Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam thường niên và đột xuất theo chuyên đề.

Nội dung, chủ đề của các Diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng, quan tâm và đánh giá cao của các cơ quan hoạch định chủ trương, chính sách, các cơ quan quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, các địa phương, cũng như của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức”, Diễn đàn sẽ thảo luận, làm rõ về đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức, lựa chọn chính sách cho phù hợp trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 - Ảnh 1

Diễn đàn gồm 1 phiên toàn thể và 4 hội thảo chuyên đề.

Phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì tổ chức vào chiều ngày 17/12/2022;

Bốn hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đồng chủ trì tổ chức vào buổi sáng ngày 17/12/2022.

Theo Ban tổ chức, phiên toàn thể gồm 5 báo cáo chính: Tổng quan kinh tế Việt Nam 2022 và định hướng điều hành 2023; Triển vọng kinh tế thế giới 2023 và các gợi ý chính sách cho Việt Nam; Những vấn đề đặt ra đối với kinh tế Việt Nam 2023 qua đánh giá phản ứng chính sách vĩ mô của các nước và dự báo viễn cảnh kinh tế châu Á 2023; Ổn định tài chính, lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản Việt Nam tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế 2023; Tăng tốc đầu tư công và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp để tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023.

Tham gia phần thảo luận tại Phiên tổng thể, các diễn giả thảo luận, làm rõ các kết quả tiêu biểu và bài học rút ra từ thực tiễn điều hành kinh tế vĩ mô năm 2022; Nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức (trong nước và từ bên ngoài) mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm 2023; Dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế và điều hành kinh tế vĩ mô năm 2023; Đề xuất, khuyến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nắm bắt và cụ thể hóa cơ hội, vượt qua các khó khăn và thách thức để đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong năm 2023.

Bốn hội thảo chuyên đề bao gồm: Kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng kinh tế mới; Lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Đẩy nhanh tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư công và nút thắt về vốn cho doanh nghiệp; Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi và việc làm gắn với phát triển kinh tế năm 2023.

https://diendankinhtevietnam.vn