16:38 10/11/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đăng ký làm thành viên WFE thay cho HoSE

An Phong

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đăng ký làm thành viên WFE thay cho HoSE.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đăng ký làm thành viên WFE thay cho HoSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chính thức lên tiếng liên quan đến những thông tin gần đây về việc HoSE và HNX.

Trong tháo báo này, VNX cho biết, ngày 22/04/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành Thành viên của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF). AOSEF là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1990, hiện bao gồm 17 thành viên là các Sở Giao dịch Chứng khoán trong khu vực. Tham gia AOSEF, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức, vận hành thị trường. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng trong chủ trương từng bước hội nhập quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 15/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành Thành viên của Diễn đàn thị trường Trái phiếu ASEAN – ABMF. ABMF là diễn đàn bao gồm các chuyên gia, tổ chức tài chính của 10 nước ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN +3), được các Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 thành lập vào tháng 5/2010. Tham gia ABMF, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức, vận hành thị trường Trái phiếu.

Ngày 30/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành Thành viên của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN – ASEAN Exchange. Hiệp hội các Sở Giao dịch chứng khoán ASEAN được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác đa phương giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán từ 6 quốc gia trong khu vực ASEAN, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia làm thành viên chính thức, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng được hưởng những lợi ích như tư cách thành viên chính thức.

"Như vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tham gia làm thành viên của 3 tổ chức quốc tế và đang trong quá trình gia nhập WFE. Tham gia vào các tổ chức quốc tế này, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán, thị trường chứng khoán, thể chế hóa hợp tác khu vực, thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của khu vực ASEAN.

Sự kiện này đặt nền móng cho vị thế và hình ảnh của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam trong khu vực, giúp hướng tới thể chế hóa hợp tác khu vực và thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của châu Á", VNX nhấn mạnh.