19:02 17/12/2021

Thêm một quỹ ETF dựa trên chỉ số VN30 sắp niêm yết trên sàn HOSE

Thuỷ Tiên

Như vậy, trên sàn HOSE sẽ có 4 quỹ ETF dựa theo danh mục của rổ VN30...

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu chứng chi quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của Quỹ ETF KIM Growth VN30 từ Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam.

Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký niêm yết là 7,1 triệu chứng chỉ quỹ tương đương vốn thực góp của quỹ Hàn Quốc này đạt 71 tỷ đồng. Mã chứng khoán của chứng chỉ quỹ là FUEKIV30.

Hồ sơ đăng ký niêm yết đã được nhận ngày 16/12/2021. Thời hạn hoạt động của Quỹ không xác định. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đứng ra làm ngân hàng giám sát.

Quỹ được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ ETF sẽ được giao dịch trên thị trường như một chứng chỉ quỹ đóng thông thường, ngoài ra được giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ thông qua phương thức giao dịch hoán đổi từ thành viên lập quỹ. Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ.

Như vậy, trên sàn HOSE sẽ có 4 quỹ ETF dựa theo danh mục của rổ VN30 bao gồm quỹ ETF DCVFMVN30, quỹ ETF MAFM VN30,  quỹ ETF SSIAM VN30 và Quỹ ETF KIM Growth VN30.

Trong đó, quỹ ETF DCVFMVN30 do Dragon Capital quản lý có khối lượng chứng chỉ quỹ lớn nhất (419,1 triệu đơn vị). Giá trị tài sản rồng (NAV) tại ngày 15/12 là 10.688 tỷ đồng, tương đương NAV của mỗi chứng chỉ quỹ có giá trị xấp xỉ 25.531 đồng.

Còn số lượng chứng chỉ quỹ tại quỹ ETF MAFM VN30 và quỹ ETF SSIAM VN30 thấp hơn, lần lượt có 38,5 triệu và 5,7 triệu chứng chỉ quỹ.