13:18 10/11/2018

Thêm nhà đầu tư bị phạt gần 700 triệu do thao túng giá cổ phiếu IBC

Hà Anh

Ông Bùi Ngọc Bút đã sử dụng 38 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE)

Trang web của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE).
Trang web của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE).

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy ông Bùi Ngọc Bút (Thanh Xuân, Hà Nội) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE).

Cụ thể: ông Bùi Ngọc Bút đã sử dụng 38 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu IBC.

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, chưa có căn cứ chứng minh ông Bùi Ngọc Bút có hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Ngày 6/11/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt ông Bùi NGọc Bút với số tiền là 550 triệu đồng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, ông Bùi Ngọc Bút buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là hơn 149 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Tổng số tiền phải nộp là gần 700 triệu đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2018, IBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 292 tỷ đồng, tăng hơn 50 tỷ so với cùng kỳ, lũy kế đạt 730 tỷ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Kết thúc quý 3, IBC ghi nhận lãi sau thuế đạt gần 42 tỷ và lũy kế 9 tháng đạt 53 tỷ đồng.