Bất động sản

Thị trường bất động sản chưa thể bừng sáng

Sự bùng nổ của dịch bệnh Covid-19, nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ triệt để cùng với những bất cập của nội tại thị trường đang và sẽ còn tác động mạnh tới thị trường bất động sản. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng trong cuối năm 2021, thị trường này vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn...