Bất động sản

"Nút thắt” khiến nhà ở xã hội chưa thể phát triển rộng rãi

Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được tăng mật độ xây dựng, hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với tiêu chuẩn. Tuy nhiên, dự thảo nghị định về phát triển, quản lý nhà ở xã hội mới nhất lại không quy định. Vì vậy, chuyên gia đề xuất tiếp tục cho phép hưởng ưu đãi này, nhằm tăng thêm cơ chế hỗ trợ để thu hút hơn nữa nguồn lực phát triển…