19:08 24/08/2022

Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%, Thủy sản Minh Phú sẽ tăng vốn lên gần 4.000 tỷ đồng

Mộc Minh -

Công ty sẽ phát hành gần 200 triệu cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đồng để tăng vốn lên gần 4.000 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ( Thủy sản Minh Phú - mã MPC) đã thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, công ty sẽ phát hành gần 200 triệu cổ phần, tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới) để thưởng cho cổ đông. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2021.

Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, nếu phát hành thành công cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ sẽ tăng gấp đôi từ mức 1.999 tỷ đồng lên hơn 3.998 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, công ty còn có phương án trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 23% cho năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2022, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 4.490 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 39,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 150 tỷ đồng dù biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,1% lên 19,9%.

Theo Thủy sản Minh Phú, nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm trong quý 2 là do trong kỳ dự phòng các khoản phải thu khó đòi và chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, tính tới cuối quý 2, công ty đã tăng dự phòng thêm 133,5 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 2,2 tỷ đồng, điều này dẫn tới dự phòng tăng từ 15,7 tỷ đồng lên hơn 146 tỷ đồng. 

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm nay, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 8.730 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 241 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 18.963 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 19% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/8/2022, ngay lập tức cổ phiếu MPC tăng 3.700 đồng (9,03%), lên mức 49.500 đồng/cổ phiếu.