Tiêu & Dùng

Năm du lịch quốc gia 2023 sẽ có 208 sự kiện và hoạt động

Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận với chủ đề “Hội tụ xanh” chính là thông điệp về chủ trương, đường lối phát triển du lịch của Việt Nam hướng tới liên kết các ngành, địa phương để tạo ra sản những du lịch xanh, bền vững và du lịch an toàn, có lợi cho sức khỏe…