14:56 12/10/2021

VIB chốt lại danh sách để thực hiện tăng vốn điều lệ

Hà Anh -

HĐQT VIB đã thông qua kế hoạch tăng vốn mới bằng phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ phát hành chào bán tối đa bằng 10% vốn điều lệ hiện hữu của VIB...

VIB mới tăng vốn điều lệ lên 15.531.429.930.000 đồng do phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 40%.
VIB mới tăng vốn điều lệ lên 15.531.429.930.000 đồng do phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 40%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và chốt lại danh sách cổ đông thực hiện tăng vốn điều lệ.

Theo đó, HĐQT đã ban hành quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông VIB để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt huỷ phương án phát hành cháo bán 46.594.290 cp, tương đương 3% vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/3/2021;

Đồng thời, thông qua kế hoạch tăng vốn mới bằng phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ phát hành chào bán tối đa bằng 10% vốn điều lệ hiện hữu của VIB...

Ngoài ra, HĐQT VIB thông qua việc huỷ bỏ quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Mới đây, VIB đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 40% (1 cp được nhận 0,4 cp thưởng). VIB dự kiến số lượng phát hành là 443.755.141 cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/6/2021. Theo đó, số cp niêm yết tăng lên là 1.553.142.993 cp, tương ứng vốn điều lệ là 15.531.429.930.000 đồng.

Được biết, SSI Research đã công bố báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2021 của 32 công ty trong phạm vi nghiên cứu, trong đó 21 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý 3 và 11 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.

Trong 21 công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương thì có 8 ngân hàng gồm: ACB, CTG, HDB, MBB, TCB, TPB, VCB, VPB.

Trong khi đó, VIB lại nằm trong danh sách 11 công ty mà SSI Research có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm do lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 ước tính đạt 1,3 - 1,4 nghìn tỷ đồng giảm 16%. Luỹ kế 9 tháng năm 2021 và lợi nhuận trước thuế dự báo đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tăng 36,6% so với cùng kỳ 2020.

Trước đó, VIB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.952 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ, ROE đạt 32,8%, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 1,3%.