14:12 23/09/2019

7 quốc gia miễn hoàn toàn học phí đại học cho người dân

Thăng Điệp

Một số quốc gia trên thế giới áp dụng chế độ đại học miễn phí cho người dân, chủ yếu là các nước giàu ở Bắc Âu

Một số quốc gia trên thế giới áp dụng chế độ đại học miễn phí cho người dân, trong đó chủ yếu là các nước giàu ở khu vực Bắc Âu.

Theo trang Business Insider, trong số 36 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), hiện có 7 nước trợ cấp hoàn toàn học phí đại học cho người dân.

Trái lại, Mỹ là nước có học phí đại học cao nhất trong số các nước OECD. Học phí đại học ở Mỹ bình quân hàng năm ở mức hơn 6.000 USD mỗi sinh viên, theo một báo cáo năm 2011 của OECD. Nếu tính cả chi phí sinh hoạt, tiền sách vở và các khoản chi khác, một sinh viên Mỹ theo học đại học công lập vẫn tiêu tốn 25.290 USD mỗi năm, theo Value Penguin.

Qua đó, có thể thấy sinh viên tại các quốc gia dưới đây may mắn hơn nhiều so với sinh viên Mỹ:

Thụy Điển

Người dân Thụy Điển được miễn học phí ở cả đại học công lập và dân lập.

1

Tỷ lệ người trẻ trưởng thành học đại học: 68%
Mức trợ cấp học phí của nhà nước cho mỗi sinh viên đại học: 20.864 USD

Đan Mạch

Đan Mạch chi 0,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP) để trợ cấp học phí cho sinh viên đại học.

2

Tỷ lệ người trẻ trưởng thành học đại học: 55%
Mức trợ cấp học phí của nhà nước cho mỗi sinh viên đại học: 17.634 USD

Phần Lan

Ngoài miễn học phí đại học, Chính phủ Phần Lan còn cấp học bổng hào phóng và hỗ trợ sinh viên chi phí sinh hoạt.

3

Tỷ lệ người trẻ trưởng thành học đại học: 69%
Mức trợ cấp học phí của nhà nước cho mỗi sinh viên đại học: 15.402 USD

Ireland

Ireland đã miễn học phí đại học cho hầu hết sinh viên đại học của nước này từ 1995.

4

Tỷ lệ người trẻ trưởng thành học đại học: 51%
Mức trợ cấp học phí của nhà nước cho mỗi sinh viên đại học: 16.284 USD

Iceland

Học phí đại học ở Iceland rất đa dạng, tùy theo ngành học, nhưng đều được trợ cấp bởi Chính phủ.

5

Tỷ lệ người trẻ trưởng thành học đại học: 77%
Mức trợ cấp học phí của nhà nước cho mỗi sinh viên đại học: 10.429 USD

Na Uy

Na Uy chi tới 1,3% GDP để trợ cấp học phí đại học, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

6

Tỷ lệ người trẻ trưởng thành học đại học: 77%
Mức trợ cấp học phí của nhà nước cho mỗi sinh viên đại học: 18.942 USD

Cộng hòa Czech

Ngoài học phí, Chính phủ Cộng hòa Czech còn hỗ trợ sinh viên một phần chi phí khi theo học đại học.

7

Tỷ lệ người trẻ trưởng thành học đại học: 59%
Mức trợ cấp học phí của nhà nước cho mỗi sinh viên đại học: 8.738 USD