08:18 13/03/2015

Ban hành biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt và kinh doanh

Nguyên Hà

Bộ Công Thương quy định chi tiết biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt và kinh doanh tính từ ngày 16/3/2015

Những hộ gia đình sử dụng điện từ 300 - 400 kWh, mức tăng sẽ khoảng 57.000 đồng/tháng.
Những hộ gia đình sử dụng điện từ 300 - 400 kWh, mức tăng sẽ khoảng 57.000 đồng/tháng.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định quy định về biểu giá bán lẻ điện, sau khi Thủ tướng cho phép tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3 tới.

Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh chưa bao gồm VAT, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất với cấp điện áp từ 110 kV trở lên vào giờ bình thường là 1.388 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 869 đồng/kWh và giờ cao điểm lên đến 2.459 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110 kV, giá bán giờ bình thường là 1.405 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 902 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.556 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22 kV, giá bán giờ bình thường là 1.453 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 934 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.637 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ bình thường giá bán là 1.518 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 983 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.735 đồng/kWh.

Đối với bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, giá bán được ưu đãi hơn với mức 1.460 đồng/kWh với cấp điện áp từ 6 kV trở lên và 1.557 đồng/kWh đối với cấp điện áp dưới 6 kV.

Đối với điện kinh doanh, giá bán lẻ được áp dụng ở mức 2.125 đồng/kWh giờ bình thường, nhưng tăng rất cao lên mức 3.699 đồng/kWh vào giờ cao điểm đối với cấp điện áp trên 22 kV; với cấp điện áp dưới 6 kV, giá bán giờ bình thường là 2.320 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.991 đồng/kWh, trong khi giờ thấp điểm ở mức 1.412 đồng/kWh.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng quy định giá bán lẻ cho các hộ sử dụng ở các mức khác nhau.

Theo đó, hộ dùng ở mức 1.484 đồng/kWh đối với bậc 1 (từ 0 - 50 kWh), tăng 96 đồng so với biểu giá hiện hành; 1.533 đồng đối với mức sử dụng 51 – 100 kWh, tăng 100 đồng; 1.786 đồng/kWh đối với mức 101 – 200 kWh, tăng 126 đồng; 2.242 đồng/kWh đối với mức 201 – 300 kWh, tăng 160 đồng; 2.503 đồng/kWh đối với mức từ 301 – 400 kWh, tăng 179 đồng và 2.587 đồng/kWh đối với mức từ 401 kWh trở lên, tăng 188 đồng.

Như vậy, với mức sử dụng dưới 50 kWh, người dân sẽ phải trả thêm tối đa là 4.800 đồng/tháng; đối với mức sử dụng dưới 100 kWh, mức tăng sẽ không quá 9.800 đồng/tháng; mức sử dụng dưới 200 kWh, mức tăng không quá 22.400 đồng/tháng; mức sử dụng dưới 300 kWh, mức tăng không quá 38.400 đồng/tháng; mức sử dụng dưới 400 kWh, mức tăng sẽ không quá 57.200 đồng/tháng.