14:41 07/01/2015

Bán toàn bộ vốn nhà nước tại Vinamotor

Đức Thọ

Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam (Vinamotor) sẽ không còn là doanh nghiệp Nhà nước

Vinamotor hiện vẫn đang là một trong những doanh nghiệp cơ khí ôtô lớn nhất tại Việt Nam.
Vinamotor hiện vẫn đang là một trong những doanh nghiệp cơ khí ôtô lớn nhất tại Việt Nam.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có văn bản đồng ý bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam (Vinamotor).

Tổng vốn điều lệ của Vinamotor là 876,028 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn do Nhà nước hiện đang nắm giữ là 855,8 tỷ đồng, chiếm 97,7% vốn điều lệ; cổ phần của người lao động và tổ chức công đoàn là 4,514 tỷ đồng, chiếm 0,51% vốn điều lệ; cổ phần của nhà đầu tư mua đấu giá là 15,7 tỷ đồng, chiếm 1,79% vốn điều lệ.

Như vậy, sau khi bán gần 856 tỷ đồng vốn Nhà nước trong tổng vốn điều lệ hơn 876 tỷ đồng, Vinamotor sẽ không còn là doanh nghiệp Nhà nước.

Trước đó, ngày 18/6/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ký Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Theo các tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo quyết định này, Vinamotor không còn thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần.

Đến thời điểm này, Vinamotor vẫn đang là một trong những doanh nghiệp cơ khí ôtô lớn nhất tại Việt Nam. Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất công nghiệp cơ khí, công nghiệp ôtô, Vinamotor hiện còn đang tham gia thêm vào lĩnh vực khách sạn và xuất khẩu lao động.