08:57 17/01/2015

Báo lãi tăng 35%, VCBS lên kế hoạch phát hành thêm trái phiếu

H.Anh

VCBS công bố lãi sau thuế 96 tỷ đồng, đồng thời lên kế hoạch phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu

Năm 2014, VCBS báo lãi 96 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2013.<br>
Năm 2014, VCBS báo lãi 96 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2013.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2014.

Theo đó, trong quý 4/2014, doanh thu của VCBS đạt 73,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ mảng môi giới đạt 25,7 tỷ đồng, doanh thu mảng tự doanh đạt 16,2 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 25,6 tỷ đồng...

Tuy nhiên, cả năm 2014, doanh thu của VCBS đạt tới 352,8 tỷ đồng, tăng trên 40% so với năm 2013.

Do nhiều mảng thu giảm và phải trích lập dự phòng cho cổ phiếu OTC nên lợi nhuận sau thuế quý 4/2014 của VCBS chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cả năm 2014, VCBS báo lãi 96 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước đó.

Năm 2014, VCBS đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu 200 tỷ đồng cho các nhà đầu tư cá nhân (mỗi cá nhân được mua không quá 5 tỷ đồng).

Trái phiếu của VCBS không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo, thời hạn 2 năm. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá là 1 triệu đồng, lãi suất được thanh toán sau mỗi 6 tháng. Lãi suất kỳ đầu tiên là 8,5%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau của Vietcombank cộng 2%.

Theo kế hoạch, để tạo thêm các nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch kinh doanh năm 2015, VCBS sẽ tiếp tục phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu trong quý 1 này.

Đi kèm với kế hoạch phát hành trái phiếu, VCBS cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ (hiện nay là 700 tỷ đồng) trong năm 2015.