12:37 09/07/2016

Chứng khoán Navibank bị phạt 150 triệu đồng

Hà Anh

Chứng khoán Navibank bị phạt 150 triệu đồng do công ty này đã vi phạm quy định về hạn chế cho vay

Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.<br>
Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.<br>
Ngày 7/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.

Theo đó, Chứng khoán Navibank bị phạt 150 triệu đồng do công ty này đã vi phạm quy định về hạn chế cho vay (Công ty cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty vay tiền vào ngày 9/11/2015, đến ngày 4/5/2016 Công ty đã khắc phục hành vi vi phạm, thực hiện tất toán khoản cho vay).

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán cũng ra quyết định xử phạt hai cá nhân là ông ông Phạm Văn Thuấn và ông Đặng Quyết Thắng có địa chỉ tại Hà Nội mỗi cá nhân là 62,5 triệu đồng.

Cụ thể: ngày 21/12/2015, ông Thuấn đã thực hiện giao dịch bán 4.300.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) và không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình. Tuy nhiên, đến ngày 14/1/2016, ông Thuấn mới báo cáo về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX.

Còn ông Đặng Quyết Thắng đã thực hiện giao dịch mua 121.300 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã DPS-HNX) từ ngày 7/12/2015 đến ngày 11/12/2015, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 744.040 cổ phiếu lên 865.340 cổ phiếu (tương đương 5,38% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết) và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn.

Tuy nhiên, ông Đặng Quyết Thắng không báo cáo theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX.